Merengue Dans Izmir | Dance Hall Dans ve Spor | Bostanlı, Karşıyaka, İzmir


İçeriğe git

Merengue Izmir | Dance Hall Dans ve Spor | Bostanlı, Karşıyaka, İzmir

Ders Türü/Danslar

"Örnek Video izle"

Bizi Desteklemek İçin Bu Sayfayı Beğenin

(Düğmeyi Turuncu Hale Getirin)

Dans Ayakkabıları

Merengue Dominik Cumhuriyetinin başlangıç yıllarından beri var olmuş bir danstır. Merengue, Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansı olmakla beraber komşu ülke Haiti'nin de etkisinde kalmıştır. Bu Dansın doğuşu için iki popüler hikâye vardır: İlk hikâyeye göre bu dans zincirlenmiş olan kölelerin hareket edebilme arzusuyla yaptıkları davranışları konu alır.

Gerçek olduğuna inanılan diğer hikâye ise bu dansın ülkedeki bir devrim sırasında bacağından vurulan bir kahraman askerin eve dönüş partisinde çalınan Dominik Cumhuriyetine özgü müziklerde ayağının sakatlığından dolayı ayağını kullanarak dansedemeyip asker adımlarıyla sol-sağ yaparak sadece ellerini kullanmasından ötürü sevenlerinin de aynen ona uyum göstererek dans etmelerinden doğmuş olmasıdır. Her gittiği şehirde ona "hoşgeldin" eğlenceleri ve danslar yapılıyordu. Ancak sakat ayağından dolayı ancak sol-sağ yaparak dans edebilen askere uyum göstererek sanki bir ayakları sakat gibi dans etmeye başladılar ve böylece Merengue Çıktı.

Haiti'de benzer bir dansa da Merengue denir. Merengue adını şeker ve yumurtanın beyazından yapılan bir şekerlemeden almıştır. Merengue parlak ve köpüklü karakteriyle, kısa ve eşsiz ritimleriyle bu şekerlemeye benzetilmiştir. 19. yy'da Merengue Dominik Cumhuriyetinde çok popüler oldu. Sadece, ülkede yapılan her kutlamada dans edildiği için değil, Karayipler ve Güney Amerika'da da popüler ve latin Amerikan danslarından biri olduğu içindir.

Merengue, Cibao çevresinde (1850’lerde) oldukça yaygın bir şekilde özellikle de kırsal kesim insanlarının eğlencelerinde temel dans ve temel eğlence öğesi haline gelmiş ve buradan da tüm çevresine yayılmıştır. Ancak bu durum şehirler ve şehirlerdeki salonlar için böyle değildi. Uzunca bir süre bu dans şehirlerde yaşayan insanlarca kabul görmemiş bir köylü dansı olarak büyük bir titizlikle şehir yaşamından uzak tutulmuştur. Ancak daha sonraları Trujillo hanedanı diktatörlüğü döneminde stratejik nedenlerden dolayı kentlere de yerleşebilmiştir. Tarihe (her zaman olduğu gibi) gaddar bir diktatör olarak adını yazdırmış olan diktatör Trujillo, kendinin ve kurduğu siyasal nizamın propagandası için Merengue’yi kullanması gerektiği cinliğine müracaat etmiştir nitekim… Böylelikle merengue’yi kentlerde de yaygınlaştırmıştır. Bunun için özel olarak radyo istasyonları kurdurmuş, plak endüstrisi geliştirmiş ve merengue’yi “Dominik’in ulusal kültürünün temel taşı” ilan etmiştir. Bu rejim 1961’de yıkıldıktan sonra merengue, üzerine çöken bu aşağılık politik yükten kurtulmuştur. Böylece bu dans (ve müzik), kendi asıl köklerine tekrar geri dönerek “halkın ifade biçimi” özelliğine tekrar kavuşmuştur.

Merengue müziğinin bir çok çeşidi vardır.Orijinal olarak Merenge çiftler hâlinde değil, bir çember hâlinde yapılır. Sol-sağ şeklindeki ayak hareketleri ve omuzların silkilme hareketi dansın karakterini oluşturur. Merenge dansında ayaklar yerden çok kısa bir mesafe (yaklaşık 2 cm. kadar) kaldırılır ve adımlar yerinde sayar gibi atılır. Bir sağ ayak, bir sol ayak hareket eder. Başka hiçbir karmaşık adım biçimi yoktur. Bu yüzden adımı en basit danstır. Bu ayak hareketlerinin sadeliği kol ve vücut figürleriyle süslenerek dans hareketleri zenginleştirilir.

Merengue, kalabalık dans salonlarına uygun, oldukça hareketli, öğrenmesi kolay, doğaçlamaya açık bir "eğlence" dansıdır. Afrika kökenli diğer danslarda da olduğu gibi kıvrak kalça hareketleri barındırır. Temel adımındaki basitlikten ve sabit ritmli olmasından dolayı diğer danslardaki bütün üst beden hareketleri ve kol kombinasyonları yapılabilir. Bu nedenle geniş bir hareket dağarcığına sahiptir.

Yazan, derleyen (kaynak: vikipedi) ve yorumlayan: M. Okan ÖZBEK


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön